Adviseur Beter Benutten Knoop Alexander

Cissonius / Openbaar Vervoer

Het station Rotterdam Alexander wordt herontwikkeld. In opdracht van NS-stations wordt een plan van aanpak opgesteld waarin doelstellingen met betrekking tot spitsmijden in het kader van Beter Benutten (programma netwerkversterking) voor de Verkeersonderneming zijn opgenomen. Investeringen in het metro- en treinstation worden gecombineerd een gerichte communicatiestrategie en loyaliteitsprogramma voor de verschillende doelgroepen.

Opdrachtgever: NS-Stations

Status: afgerond