Kwartiermaker project Zelfstandig naar school reizen

Doelgroepenvervoer / Zorg

Drie gemeenten, Delft, Wassenaar en Westland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) investeren in kinderen met een indicatie voor leerlingenvervoer om te leren zelfstandig te reizen (met OV of fiets), voor zover kinderen daartoe in staat zijn. Van ‘wachten op het busje’ naar ‘dit kan ik nu zelf’. Als kwartiermaker heb de gemeenten gefaciliteerd in de voorbereidingsfase van het project om het eerstvolgende schooljaar daadwerkelijk kinderen te begeleiden. Arjan Mulder heeft als kwartiermaker gewerkt.

Opdrachtgever: Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Status: afgerond, december 2017 – april 2018