Nieuwsbrief Cissonius Groep januari 2021

Vervoerscentrale PlusOV in rustiger vaarwater

De afgelopen anderhalf jaar heeft Pieter Boode de functie van regiefunctionaris basismobiliteit/ PlusOV vervuld. Deze functie is na de oprichting van de publieke vervoerscentrale PlusOV gecreëerd om de rol van gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever namens de gemeenten in de regio Stedendriehoek te vervullen.
De vervoerscentrale PlusOV heeft sinds de start in 2017 te maken gehad met forse opstartproblemen. De kwaliteit van het routegebonden vervoer liet te wensen over en de kosten waren hoger dan verwacht. Vanaf medio 2019 is de kwaliteit van het routegebonden vervoer verbeterd en zijn de kosten gedaald en binnen de begroting gebleven.
De vervoerscentrale PlusOV is het afgelopen jaar in rustiger vaarwater gekomen en daarom is besloten om de functie van regiofunctionaris per 1 januari 2021 structureel en ambtelijk in te vullen. Wij als Cissonius Groep kijken terug op een goede afsluiting van deze opdracht en blikken met gepaste trots terug op het behaalde resultaat.

 

Grip op uw financiën in coronatijd

De coronacrisis is nog niet voorbij en dit betekent dat vervoerbedrijven forse verliezen draaien. Decentrale overheden moeten ervoor zorgen dat het vervoer beschikbaar blijft en verstrekken beschikbaarheidsvergoedingen en tegemoetkomingsregelingen. Voor decentrale overheden is het dus belangrijk om de juiste afspraken met vervoerbedrijven te maken en grip te krijgen op hun financiën.De Cissonius Groep geeft al jaren advies aan decentrale overheden met als doel meer grip te krijgen op het financieel beheer van OV-concessies en vervoercontracten.
Mocht u hiervoor in coronatijd advies of ondersteuning willen hebben, neem dan contact op met Pieter Boode, p.boode@cissonius.nl of 06-23450990.

 

Deelmobiliteit; belofte voor de toekomst?

Hoewel de samenleving steeds verder individualiseert en autobezit jarenlang groeit (en met de coronacrisis nog verder toeneemt), wordt een trend gezien van autobezit naar –gebruik.  Bewoners delen hun eigen auto, dan wel maken gebruik van een auto die  door een andere particulier (of bedrijf) wordt gedeeld. Deelmobiliteit wordt populairder. Het aandeel is nu nog zeer beperkt, maar de potentie is enorm.

Rob Ogink is vanuit Cissonius als beleidsadviseur mobiliteit bij de gemeente Gouda gedetacheerd. Deelmobiliteit is één van zijn taakgebieden. De gemeente wil de potentie van deelmobiliteit te benutten om het autobezit terug te dringen, de CO2-uitstoot te verminderen en de ruimtelijke kwaliteit van de vrijgekomen parkeerruimte te verbeteren. Hierbij wordt ook ingespeeld op benodigde maatregelen voor het klimaatakkoord en het Regionale Mobiliteitsprogramma (RMP). Voor de ontwikkeling van nieuwe gebieden zoals de Spoorzone (goudaspoorzone.nl) hanteert de gemeente het STOMP-principe; eerst Stappen (lopen), Trappen (fietsen), Openbaar Vervoer, Mobility as a Service en pas op het eind de Privé-auto faciliteren.
Projectontwikkelaars kunnen gebruik maken van een lagere parkeernormering mits langdurige contracten worden afgesloten met deelauto-aanbieders voor de toekomstige bewoners.  Nader onderzoek vindt plaats naar voordelige parkeervergunningen voor deelauto’s, het stimuleren van deelauto’s voor buurtinitiatieven/herinrichtingsprojecten en de inzet voor een autoluwe binnenstad in het kader van het nieuwe verkeerscirculatieplan. Gouda is aangesloten bij de citydeal elektrische deelmobiliteit in gebiedsontwikkeling om via dit kennisnetwerk ervaringen en ‘best practices’ uit te wisselen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met r.ogink@cissonius.nl of 06-12975755

 

Het beste aanvullend openbaar vervoer

Hoe geef je het beste invulling aan het aanvullende openbaar vervoer? Daar houdt Bas Witte van de Cissonius Groep zich sinds zomer vorig jaar mee bezig voor provincie Utrecht.
Openbaar vervoer -nou ja busvervoer- verandert. Lijnen worden meer gestrekt en hoogfrequent, bussen stoppen minder vaak en rijden sneller naar het eindstation, vaak letterlijk een station. Dit blijkt aan te sluiten bij de behoefte van reizigers met als resultaat dat gebruik en kostendekkingsgraad stijgen. Maar het brengt ook een accentverschuiving binnen het OV met zich mee; meer inzetten op sterke van lijnen en minder geld voor de dunne lijnen.
Hoe dan om te gaan met plekken en tijden waar het regulier openbaar vervoer eigenlijk niet meer te betalen is? Ontwikkelen we daar oproep gestuurd vervoer (Flex), zorgen we voor een buurtbus of versterken we vrijwilligersinitiatieven? Hiermee worstelen veel OV-autoriteiten. Een beleidsveld dat nog in ontwikkeling is. Mogelijk is er niet één ‘one size fits all’ oplossing maar vragen stad, plaats en platteland ieder om een eigen vervoerinvulling.

Bas Witte ontwikkelt deze invulling van vervoer – of een samenhangend geheel hiervan – de komende jaren voor de provincie Utrecht. Dit in nauwe samenwerking met de 23 Utrechtse gemeenten en vervoerders. Hierbij gaat hij ook kijken of er synergie te verkrijgen is door samenwerking met aanbieders van doelgroepenvervoer.

Wenst u hier meer over horen, neem dan contact op met Bas: b.witte@cissonius.nl of 06-26482125.

 

Projectoverzicht afgelopen half jaar

  • Procesmanager Doelgroepenvervoer en Aanvullend Openbaar Vervoer, provincie Utrecht
  • Projectleider Openbaar Vervoer, regio Midden-Holland
  • Beleidsadviseur mobiliteit, gemeente Gouda
  • Adviseur OV-financiën Bureau Groningen-Drenthe
  • Adviseur beheer OV-concessies provincie Gelderland
  • Adviseur openbaar vervoer gemeente Rhenen
  • Regiefunctionaris basismobiliteit Stedendriehoek/ PlusOV

Meer informatie over de projecten van de Cissonius Groep kunt u vinden op onze website: https://www.cissonius.nl/projecten/