Nieuwsbrief: Cissonius bestaat 10 jaar!

Pieter “het eerste telefoontje herinner ik me als de dag van gister”

Ik ben in maart 2011 zelfstandig adviseur geworden. Tot die tijd was ik als senior adviseur in loondienst bij Mobycon. Ik had de behoefte om meer mijn eigen weg te gaan en dat lukte als snel met een aantal leuke opdrachten. Wat ik als zelfstandig adviseur miste in mijn werk was de discussies en het samenwerken met collega’s, maar ook het uitvoeren van de wat grotere opdrachten met complexe vraagstukken.

Cissonius januari 2013, met Ruben LoenderslootCissonius Groep Cissonius Groep

Op 1 januari 2013 is de Cissonius Groep door Bas, Rob, Ruben en mij opgericht met het ondertekenen van een maatschapscontract. De eerste opdracht werd een feit in het voorjaar van 2013. Dit was een opdracht van de regio Achterhoek om de verschillende vormen van doelgroepenvervoer te inventariseren en vervolgens te onderzoeken of het doelgroepenvervoer op een ander manier kan worden georganiseerd. Ons advies was om inkoop, beheer en uitvoering van het doelgroepenvervoer op onderdelen te bundelen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot ZOOV, het regionale vervoersysteem in de regio Achterhoek.

Nu ik terugkijk op de afgelopen 10 jaar heb ik geen spijt van de door ons ingeslagen weg. We hebben mooie opdrachten uitgevoerd en dat doen we nu nog steeds. Ruben is in 2016 uit de Cissonius Groep gestapt, maar samen met Bas en Rob heb ik een waardevolle zakelijke vriendschap opgebouwd. Samen opdrachten uitvoeren in combinatie met het individueel vervullen van interim functies bij onze opdrachtgevers bevalt mij goed. Een mooie manier van samenwerken die ik nog lang wil voortzetten.

 

Rob “10 jaar geleden zijn we begonnen aan een avontuur”

10 jaar geleden zijn we begonnen aan een avontuur; 4 zelfstandige adviseurs die structureel gaan samenwerken in een maatschap. Dat betekent een deel van je eigen werkwijze opgeven en erop vertrouwen dat de samenwerking tot synergie leidt. Meer kennisdelen, meer continuïteit in opdrachten, meer slagkracht, een groter netwerk, maar vooral samen zaken doen en er niet alleen voor staan. Terugkijkend zie ik dat het experiment Cissonius goed is geslaagd. Alle opdrachten lopen via de Cissonius Groep. Evaluatie laten zien dat de opdrachtgevers zeer tevreden zijn over de inzet van ons adviesbureau en de adviseurs. In de wereld van het doelgroepenvervoer en het (kleinschalig) openbaar vervoer zijn we inmiddels een gevestigde naam.

 

Cissonius, januari 2017

In 2006 ben ik gestart met mijn eigen bureau Ogink Consultancy. Na 11 jaar werken bij een advies- en detacheringsbureau wou ik ontdekken of ik als zelfstandige mooie projecten kon verwerven, mijn gezin kon onderhouden en mezelf kon ontwikkelen. Dat verliep heel goed. Wel merkte ik dat je je netwerk vooral gekoppeld is aan een project waar je aan werkt. Als dat project/die detachering afloopt, moet je steeds weer acquisitie plegen. Iets waar ik geen energie van krijg. Ook miste ik het kunnen sparren met collega’s over ondernemers-activiteiten. Via ons gezamenlijke project Regiotaxi Gelderland raakte ik in gesprek met Ruben, Bas en later ook Pieter. We zagen een gat in de markt voor doelgroepen- en openbaar vervoer en wilden hier gezamenlijk op in spelen. Na vele discussies is de Cissonius Groep opgericht genaamd naar de “Gallische god van reizigers en transport”.

Het eerste jaar was het lastig om als nieuw bureau opdrachten te verwerven en maakte Cissionus maar een klein deel uit van de omzet. Na het project In de Achterhoek lukte het beter om ons in de markt te profileren. Inmiddels hebben we 50 opdrachten over heel Nederland uitgevoerd. Vanuit de oorspronkelijke niche van het doelgroepenvervoer zijn we doorgegroeid naar een bredere scope met ook openbaar vervoer en mobiliteitsbeleid voor diverse overheden. Ook worden we steeds meer gevraagd voor innovatieve en uitdagende politiek gevoelige projecten. Leuk om die uitdagingen samen op te pakken en ons blijven te ontwikkelen met Cissonius.

 

Bas “de samenwerking binnen Cissonius bleek een schot in de roos”

Samenwerken is niet altijd makkelijk. Vanaf 2000 werk ik als ZZPer voor mezelf en in de eerste jaren zijn meerdere pogingen tot samenwerken gestrand. Met grotere bureaus samenwerken bleek lastig, als ZZPer ben je dan niet zichtbaar, waardoor continuïteit na afloop van een opdracht in het geding is.

Cissonius in 2019, met Arjen Mulder

Met andere ZZPers samenwerken in een netwerk zonder dat daar omzet uitkomt blijkt ook niet te werken. Na een tijdje smoort het enthousiasme en richt een ieder zich op activiteiten waar wel geld wordt gegenereerd.
De samenwerking binnen Cissonius bleek al snel wel een schot in de roos. We hebben een losse juridische constructie; de maatschap. Dit blijkt in de praktijk prima te werken. We hebben ieder ons eigen bureau, maar factureren al jaren alleen maar vanuit Cissonius. Af en toe storten we wat op een centrale rekening. Een deel van de opdrachten voeren we individueel uit, maar soms pakken we ook projecten samen op. Onze verschillende achtergronden en persoonlijkheden hebben dan echt meerwaarde. Het is ook gewoon leuker om dingen samen te doen.

Al 10 jaar werken Rob, Pieter en ik samen. Eerst ook met Ruben en tussendoor enkele jaren met Arjen erbij. Arjen staat hier op de foto die wij in 2019 in Deventer namen in het midden.10 jaar waarin we druk zijn geweest, grotendeels vol. 10 jaar waarin we ons best hebben gedaan onze opdrachten goed uit te voeren. 10 jaar waarin we hebben geleerd dat het niet altijd gaat om de inhoud, maar het goed managen van het proces essentieel is om op inhoud resultaten te bereiken. 10 jaar waarin we ook onszelf ontwikkeld hebben. Rob van doelgroepenvervoer meer naar algemeen mobiliteitsexpert, Pieter van financieel expert naar brede mobiliteitsvraagstukken.

10 jaar geleden deed ik nog veel mobiliteitsmanagement, daar ben ik grotendeels mee gestopt. Ik heb me eerst gespecialiseerd in doelgroepenvervoer en AWBZ-vervoer. Van daaruit ben ik me de laatste jaren weer aan het verbreden, doe steeds meer opdrachten op het gebied van kleinschalig openbaar vervoer. Daarin komt het mooi uit dat steeds meer gezocht wordt naar de afstemming tussen doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Eigenlijk richt ik me meer op de mobiliteit van mensen met enige vorm van beperking dan op één vervoersvorm. Relevant en nog vele jaren actueel (denk ik).
We vieren nu 10 jaar Cissonius. Op onze eigen wijze, bescheiden. Op naar de komende 10 jaar!

 

Projectenlijst Cissonius 1e helft 2023

Beleidsadviseur Mobiliteit – gemeente Gouda
Procesmanager Sociale kant OV – provincie Utrecht
Projectleider Proef gratis OV voor ouderen – provincie Utrecht
Projectleider duurzame mobiliteit – gemeente Gouda
Behartigen gemeentebelangen in OV-aanbesteding – regio Midden-Holland
Adviseur beheer OV-concessies – provincie Gelderland
Adviseur basismobiliteit/ Valleihopper – gemeente Rhenen
Adviseur openbaar vervoer – gemeente Rhenen

Meer informatie over de projecten van de Cissonius Groep kunt u vinden op onze website: https://www.cissonius.nl/projecten/