Integratie OV en doelgroepenvervoer

De grenzen tussen het doelgroepenvervoer en openbaar vervoer vervagen 유니티3d 다운로드. Wij ondersteunen (samenwerkende) gemeenten en OV-autoriteiten bij de integratie van het doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Door het ontwikkelen van openbaar vervoersaanbod dat passend is voor reizigers met een indicatie 다운로드. Door betere toeleiding naar regulier vervoer. En door realisatie van nieuw vervoersaanbod.

Opzetten en uitvoeren beheerorganisatie vervoer

Wij ondersteunen samenwerkende gemeenten bij het opzetten en uitvoeren van een goedwerkende beheerorganisatie 다운로드.

Dit is voor gemeenten de basis om controle te hebben op het doelgroepenvervoer, zowel op het gebied van financiën als  de kwaliteit van het vervoer 다운로드.

Beleid vrijwilligersvervoer

Overal in Nederland ontstaan lokale vrijwilligers vervoerssystemen 다운로드. Een woud aan initiatieven die een belangrijke aanvulling zijn in het vervoersaanbod.

Wij ondersteunen gemeenten bij het komen tot een gestructureerd beleid om deze vervoersinitiatieven te stimuleren 다운로드.

 

Ketensamenwerking sociaal domein

De gemeente is regisseur in het sociaal domein, waar het gaat om zorg voor mensen in een kwetsbare positie, jong en oud 활기찬 배경음악 다운로드. Cissonius ondersteunt gemeenten met projectleiding en procesbegeleiding om transformatiedoelen te realiseren. We werken bijvoorbeeld aan beter samenwerken met en tussen ketenpartners; meer sturen op resultaat van ingekochte en gesubsidieerde diensten

Financieel advies in zorg en vervoer

Overheden maken beleid en hebben samenwerkingsovereenkomsten met andere overheden of hebben contracten met vervoerders en zorgaanbieders 다운로드. Dit heeft meestal financiële gevolgen waar overheden geen of nog onvoldoende grip op hebben. Cissonius Groep ondersteunt overheden door advies te geven in bijvoorbeeld het verdelen van kosten/ bijdragen of prognoses te maken van toekomstige lasten en baten 캐드 크랙 다운로드.

Vervoer in Lokale inclusie agenda

Wij zorgen dat vervoer een goede plek krijgt in de Lokale inclusie agenda 인벤터 다운로드. Dat doen wij door in te zetten op drie sporen:

  1. Toegankelijk(er) vervoersaanbod;
  2. Toeleiden naar regulier vervoer;
  3. Integreren van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer.

Cissonius ondersteunt (samenwerkende) gemeenten inclusie concreet te implementeren.