Integratie OV en doelgroepenvervoer

De grenzen tussen het doelgroepenvervoer en openbaar vervoer vervagen. Wij ondersteunen (samenwerkende) gemeenten en OV-autoriteiten bij de integratie van het doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Door het ontwikkelen van openbaar vervoersaanbod dat passend is voor reizigers met een indicatie. Door betere toeleiding naar regulier vervoer. En door realisatie van nieuw vervoersaanbod.

Opzetten en uitvoeren beheerorganisatie vervoer

Wij ondersteunen samenwerkende gemeenten bij het opzetten en uitvoeren van een goedwerkende beheerorganisatie.

Dit is voor gemeenten de basis om controle te hebben op het doelgroepenvervoer, zowel op het gebied van financiën als  de kwaliteit van het vervoer.

Beleid vrijwilligersvervoer

Overal in Nederland ontstaan lokale vrijwilligers vervoerssystemen. Een woud aan initiatieven die een belangrijke aanvulling zijn in het vervoersaanbod.

Wij ondersteunen gemeenten bij het komen tot een gestructureerd beleid om deze vervoersinitiatieven te stimuleren.

 

Ketensamenwerking sociaal domein

De gemeente is regisseur in het sociaal domein, waar het gaat om zorg voor mensen in een kwetsbare positie, jong en oud. Cissonius ondersteunt gemeenten met projectleiding en procesbegeleiding om transformatiedoelen te realiseren. We werken bijvoorbeeld aan beter samenwerken met en tussen ketenpartners; meer sturen op resultaat van ingekochte en gesubsidieerde diensten

Financieel advies in zorg en vervoer

Overheden maken beleid en hebben samenwerkingsovereenkomsten met andere overheden of hebben contracten met vervoerders en zorgaanbieders. Dit heeft meestal financiële gevolgen waar overheden geen of nog onvoldoende grip op hebben. Cissonius Groep ondersteunt overheden door advies te geven in bijvoorbeeld het verdelen van kosten/ bijdragen of prognoses te maken van toekomstige lasten en baten.

Vervoer in Lokale inclusie agenda

Wij zorgen dat vervoer een goede plek krijgt in de Lokale inclusie agenda. Dat doen wij door in te zetten op drie sporen:

  1. Toegankelijk(er) vervoersaanbod;
  2. Toeleiden naar regulier vervoer;
  3. Integreren van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer.

Cissonius ondersteunt (samenwerkende) gemeenten inclusie concreet te implementeren.