De Cissonius Groep is een adviesbureau op het gebied van openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en zorg. De Cissonius Groep bestaat uit de volgende adviseurs en maakt deel uit van een breed netwerk van specialistische bureaus.

Partners

Bas Witte

Bas Witte is specialist op het gebied van doelgroepenvervoer en zorg. Hij is een ervaren adviseur, goed bekend met het werken bij (decentrale) overheden en direct inzetbaar binnen projecten of in detacheringsverband.
Bas heeft zich toegelegd op zorgvervoer; de overheveling van AWBZ naar Wmo en mobiliteit van de ouder wordende mens. Zijn ambitie is om efficiencywinst binnen vervoer te bewerkstelligen vanuit een betrokkenheid met de kwetsbare doelgroepen, zodat diegenen die vervoer echt nodig hebben ook adequaat vervoer krijgen.
Bas Witte is tevens zeer ervaren binnen mobiliteitsmanagement als linking pin tussen overheid en bedrijfsleven.

 

 

 

 

 

 

Rob Ogink

Rob Ogink is adviseur verkeer en vervoer. Hij beschikt over ruim 15 jaar ervaring in advisering en projectmanagement voor veel verschillende opdrachtgevers (met name publieke sector). Rob heeft leiding gegeven aan vele projecten op het gebied van beter benutten, openbaar vervoer en doelgroepenvervoer.

Rob verbindt mensen, sectoren (o.a. welzijn/zorg met verkeer/vervoer) en organisaties (gemeenten, regio’s, provincies). Hij is een enthousiaste teamspeler, analytisch, creatief, resultaatgericht, creëert draagvlak en maakt innovaties en beleid concreet. Zijn kennis, ervaring en netwerken staan garant voor bruikbare en direct toepasbare adviezen.

 

 

 

Pieter Boode

Pieter is adviseur op het gebied van openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en zorg. Hij heeft ruime werkervaring binnen deze werkvelden.

Pieter begeleidt en ondersteunt opdrachtgevers bij het ontwikkelen, implementeren, beheren en evalueren van beleid. In zijn werk wordt hij gedreven door het structureren en aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken vanuit een beleidsmatige, procesmatige en/of financiële invalshoek. Daarnaast vervult Pieter diverse interim-functies bij overheidsorganisaties, zoals rijksoverheid, provincies en gemeenten.