De Cissonius Groep is een adviesbureau op het gebied van openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en mobiliteit. De Cissonius Groep bestaat uit de volgende adviseurs:

Adviseurs

 

 

Bas Witte

Bas is specialist op het gebied van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Hij is een ervaren adviseur, goed bekend met het werken bij (decentrale) overheden en direct inzetbaar binnen projecten of in detacheringsverband.
Bas heeft zich toegelegd op openbaar vervoer en de mobiliteit van de ouder wordende mens. Hij ondersteunt overheden bij het ontwikkelen van visie en beleid. Door ruime praktijkervaring kan hij beleid vertalen naar uitvoering. Vanuit een betrokkenheid met de kwetsbare doelgroepen is hij gedreven te komen tot betere -passender en meer kosteneffectieve- maatregelen.

Je kunt Bas benaderen voor:

  • Beleidsontwikkeling in het doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Het bepalen en implementeren van ‘knoppen’ voor gemeenten om te sturen op doelgroepenvervoer. Bas maakt helder wat de mogelijkheden zijn en zorgt dat ze doorgevoerd kunnen worden.
  • Interim- beleidsadviseur of contractbeheerder. Bas vangt (tijdelijke) vacatures bij doelgroepenvervoer adequaat op. Voor gemeenten die gaan samenwerken o.g.v. doelgroepenvervoer kan hij de beheersorganisatie opzetten en uitvoeren.
  • Project- en procesmanagementopdrachten binnen doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Bas ondersteunt gemeenten, samenwerkingsverbanden en provincies bij vernieuwing in openbaar en doelgroepenvervoer.

In zijn vrije tijd sport Bas veel (of zou dat willen, o.a. padel en fietsen (race/mtb)) en kookt hij graag voor vrienden. Hij geniet van de momenten met zijn gezin; van thuis een spelletje spelen tot met zijn vieren (of nu drieën) op reis gaan.

https://www.cissonius.nl/referenties/

 

Rob Ogink

Rob Ogink is adviseur mobiliteit en vervoer. Hij beschikt over ruim 20 jaar ervaring in advisering en projectmanagement voor veel verschillende opdrachtgevers (met name publieke sector). Rob heeft leidinggegeven aan vele projecten op het gebied van beter benutten, mobiliteit, ontwikkeling spoorzone, openbaar vervoer en doelgroepenvervoer.
Rob verbindt mensen, sectoren (o.a. welzijn/zorg met verkeer/vervoer) en organisaties (gemeenten, regio’s, provincies). Hij is een enthousiaste teamspeler, analytisch, creatief, resultaatgericht, creëert draagvlak en maakt innovaties en beleid concreet. Zijn kennis, ervaring en netwerken staan garant voor bruikbare en direct toepasbare adviezen.

Je kunt Rob benaderen voor:

  • Onderzoeken en beleidsadvisering binnen doelgroepenvervoer, openbaar vervoer en duurzame mobiliteit.
  • Opzetten/organiseren (pilot)projecten mobiliteit en vervoer.
  • Interim-functies bij overheidsorganisaties, zoals rijksoverheid, provincies, regio’s en gemeenten.

In zijn vrije tijd is Rob een enthousiaste mountainbiker en tennisser. Rob geniet van reizen, muziekfestivals en de familiedynamiek met 3 pubers en 2 boxers.

https://www.cissonius.nl/referenties/

 

 

Pieter Boode

Pieter is adviseur op het gebied van doelgroepenvervoer, openbaar vervoer en andere vormen van duurzame mobiliteit. Hij heeft ruime werkervaring binnen deze werkvelden.

In zijn werk wordt hij gedreven door het structureren en aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken vanuit een beleidsmatige, procesmatige en/of financiële invalshoek. Pieter ziet de grote lijnen, maar is ook in staat om zich te verdiepen in details voor onderbouwing van zijn advies.

Je kunt Pieter benaderen voor:

  • Onderzoeken en adviesopdrachten.
  • Financiële vraagstukken binnen doelgroepen vervoer en openbaar vervoer.
  • Interim-functies bij overheidsorganisaties, zoals rijksoverheid, provincies, regio’s en gemeenten.

In zijn vrije tijd is Pieter een fanatiek golfer, een actief lid van de Rotary en kookt in de weekenden graag voor familie en vrienden.

https://www.cissonius.nl/referenties/