De Cissonius Groep is een adviesbureau op het gebied van openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en zorg. De Cissonius Groep bestaat uit de volgende adviseurs:

Adviseurs

 

 

Bas Witte

Bas is specialist op het gebied van doelgroepenvervoer en zorg. Hij is een ervaren adviseur, goed bekend met het werken bij (decentrale) overheden en direct inzetbaar binnen projecten of in detacheringsverband.
Bas heeft zich toegelegd op zorgvervoer en de mobiliteit van de ouder wordende mens. Hij ondersteunt overheden bij het ontwikkelen van visie en beleid. Door ruime praktijkervaring kan hij beleid vertalen naar uitvoering. Vanuit een betrokkenheid met de kwetsbare doelgroepen is hij gedreven te komen tot betere -passender en meer kosteneffectieve- maatregelen.

Je kunt Bas benaderen voor:

 • Beleidsontwikkeling in het doelgroepenvervoer. Het bepalen en implementeren van ‘knoppen’ voor gemeenten om te sturen op doelgroepenvervoer. Bas maakt helder wat de mogelijkheden zijn en zorgt dat ze doorgevoerd kunnen worden.
 • Interim- beleidsadviseur of contractbeheerder. Bas vangt (tijdelijke) facatures bij doelgroepenvervoer adequaat op. Voor gemeenten die gaan samenwerken o.g.v. doelgroepenvervoer kan hij de beheersorganisatie opzetten en uitvoeren.
 • Project- en procesmanagementopdrachten binnen doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Bas ondersteunt gemeenten, samenwerkingsverbanden en provincies bij vernieuwing in openbaar en doelgroepenvervoer.

In zijn vrije tijd sport Bas veel (of zou dat willen, o.a. padel en fietsen (race/mtb)) en kookt hij graag voor vrienden. Hij geniet van de momenten met zijn gezin; van thuis een spelletje spelen tot met zijn vieren (of nu drieën) op reis gaan.

 

 

Rob Ogink

Rob Ogink is adviseur mobiliteit en vervoer. Hij beschikt over ruim 20 jaar ervaring in advisering en projectmanagement voor veel verschillende opdrachtgevers (met name publieke sector). Rob heeft leidinggegeven aan vele projecten op het gebied van beter benutten, mobiliteit, ontwikkeling spoorzone, openbaar vervoer en doelgroepenvervoer.
Rob verbindt mensen, sectoren (o.a. welzijn/zorg met verkeer/vervoer) en organisaties (gemeenten, regio’s, provincies). Hij is een enthousiaste teamspeler, analytisch, creatief, resultaatgericht, creëert draagvlak en maakt innovaties en beleid concreet. Zijn kennis, ervaring en netwerken staan garant voor bruikbare en direct toepasbare adviezen.

Je kunt Rob benaderen voor:

 • Onderzoeken en beleidsadvisering binnen doelgroepenvervoer, openbaar vervoer en duurzame mobiliteit.
 • Opzetten/organiseren (pilot)projecten mobiliteit en vervoer.
 • Interim-functies bij overheidsorganisaties, zoals rijksoverheid, provincies, regio’s en gemeenten.

In zijn vrije tijd is Rob een enthousiaste mountainbiker en tennisser. Rob geniet van reizen, muziekfestivals en de familiedynamiek met 3 pubers en 2 boxers.

 

 

 

Pieter Boode

Pieter is adviseur op het gebied van doelgroepenvervoer, openbaar vervoer en zorg. Hij heeft ruime werkervaring binnen deze werkvelden.

In zijn werk wordt hij gedreven door het structureren en aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken vanuit een beleidsmatige, procesmatige en/of financiële invalshoek. Het doelmatig aanwenden van financiële middelen is een belangrijk aandachtspunt in zijn advies. Pieter ziet de grote lijnen, maar is ook in staat om zich te verdiepen in details voor onderbouwing van zijn advies.

Je kunt Pieter benaderen voor:

 • Onderzoeken en adviesopdrachten binnen doelgroepenvervoer en openbaar vervoer.
 • Financiële vraagstukken binnen vervoer en zorg.
 • Interim-functies bij overheidsorganisaties, zoals rijksoverheid, provincies en gemeenten.

Pieter houdt in zijn vrije tijd van reizen en krijgt energie van onverwachte ontmoetingen, momenten en bestemmingen.

 

 

 

 

Arjan Mulder

Arjan werkt al meer dan twee decennia in het publieke domein. Arjans ervaring ligt op het terrein van (publieke) gezondheidszorg, welzijn en ondersteuning. Hij werkt voor gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden (zoals GGD’en en organisaties voor Jeugdgezondheidszorg) en instellingen voor zorg en onderwijs.

Vraagstukken waarvoor opdrachtgevers Arjan inschakelen zijn:

 • Het organiseren van ketens. Als burgers ondersteuning en zorg nodig hebben zijn vaak organisaties vanuit verschillende domeinen nodig, die een verschillende taal spreken. Arjan helpt als procesbegeleider partijen te verbinden aan een gezamenlijk doel.
 • Het aanpakken van samenwerkings- en aansturingsvraagstukken. Bijvoorbeeld in situaties waarbij 4 of 15 buurgemeenten samenwerken en taken beleggen bij derden, gefinancierd via een inkoop- of subsidierelatie. Arjan zorgt als onafhankelijke intermediair dat partijen stappen zetten en tot heldere afspraken komen.
 • Vertalen van beleidsdoelen in concrete acties en projecten en regelen wat daarvoor nodig is. Arjan werkt als projectleider om ambities van gemeenten in het sociale domein om te zetten in resultaten voor hun burgers. Concrete projecten die hij heeft begeleid zijn bijvoorbeeld: mensen in het doelgroepenvervoer zelfstandig leren reizen; de aanpak van heronderzoeken door toegangsteams van gemeenten, waar consulenten indicaties stellen voor de Wmo of Jeugdwet.

Arjans belangrijkste drijfveer is dat hij wil leren. Dat is voor hem de trigger om ‘open en fris’ te blijven en de balans te vinden tussen grip houden en loslaten. Met die insteek wil hij bijdragen aan een betere wereld, of dat nu is in een-op-een contact met iemand anders of in een project waarin samenwerking tussen veel verschillende partijen aan de orde is. Dat doet hij in zijn werk vanuit Cissonius en daarnaast als zentrainer en -coach. Dat werk is ontstaan uit jarenlange, dagelijkse zenbeoefening waarmee hij heeft ervaren dat het leven effectiever en mooier wordt. Die persoonlijke ervaring zet hij intussen graag in om anderen te faciliteren duurzaam gelukkiger te worden.