Zorg inkopen met of zonder vervoer

Veel regio’s zijn bezig met het opzetten van een regiecentrale die soms al vanaf januari 2017  doelgroepenvervoer gaat aansturen. Er zijn gemeenten die deze kans aangrijpen om de inkoop en uitvoering van het Wmo dagbestedingsvervoer naar zich toe te trekken. Maar is dit wel verstandig? In deze blog behandel ik een aantal punten waar gemeenten […]

Read More

Vervoer vergeten bij start uitvoering Jeugdwet

Vrijwel alle gemeenten hebben het vervoer goed geregeld dat gekoppeld is aan de overheveling van AWBZ naar de Wmo. Maar het vervoer van jeugdige GGZ-cliënten afkomstig uit de Zorgverzekeringswet (ZVW) is daarentegen door veel gemeenten over het hoofd gezien. Terwijl de gemeenten vanaf 1 januari ook voor dit vervoer verantwoordelijk zijn.   Wat is er […]

Read More