• Wat we doen

    De Cissonius Groep ondersteunt gemeenten en instellingen bij de uitdaging de komende jaren om binnen beschikbare budgetten adequate vervoervoorzieningen aan te bieden.
    Wij bieden inzicht in vervoerstromen en mogelijkheden om te sturen op omvang, kosten en kwaliteit van vervoer.
    Wij adviseren over verbeteringen in het aanbod en beheer van vervoer maar beschikken tevens over de expertise om de vraag naar vervoer terug te brengen. Cissonius combineert kennis over de zorg met kennis van vervoer.

    Bekijk al onze projecten Onze diensten

De adviseurs van de Cissonius Groep kennen de overheid van binnenuit en hebben vele jaren ervaring met het geven van advies in de publieke sector.

Foto OV 1

Openbaar vervoer

De Cissonius Groep beschikt over ervaren adviseurs die hun sporen in het openbaar vervoer hebben verdiend in o.a. het opstellen van visies, aanbestedingen, pilots, OV-marketing, tariefbeleid en financiële vraagstukken. De laatste jaren heeft de Cissonius Groep zich toegelegd op de onderkant van OV. Wij begeleiden opdrachtgevers in het beter afstemmen tussen openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en vrijwilligersvervoer.

 Foto doelgroepenvervoer 1

Doelgroepenvervoer

De Cissonius Groep ondersteunt gemeenten en instellingen om adequaat vervoer aan te bieden. Wij bieden inzicht in vervoerstromen en mogelijkheden om te sturen op omvang, kosten en kwaliteit van vervoer. Wij adviseren over verbeteringen van het aanbod van vervoer maar beschikken tevens over de expertise om de vraag naar vervoer te veranderen. De Cissonius Groep combineert kennis over de zorg met kennis van vervoer.

Mobiliteitsbeleid

Mobiliteit in Nederland is sterk in beweging. Met het klimaatakkoord zijn overheden verplicht duurzame mobiliteit te stimuleren. Lopen, fietsen, gebruik openbaar vervoer, deelmobiliteit, smart mobility en elektrisch rijden zijn onderdelen die verder bevorderd moeten worden. Er zijn daarnaast waarborgen nodig voor parkeren, verkeersveiligheid en logistiek. Cissonius helpt gemeenten, provincies, ministeries en samenwerkingsverbanden om integrale en toekomstbestendige bereikbaarheidsoplossingen door te voeren.