Inzicht in financiën doelgroepenvervoer

Financieel model doelgroepenvervoer   Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheden en taken voor vervoer van mensen die zelf hun eigen vervoer niet kunnen organiseren. Naast het Wmo vervoer, het leerlingenvervoer en het vervoer van en naar sociale werkvoorzieningen zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor het vervoer van en naar dagbesteding en het vervoer vallend onder de […]

Read More

Vervoer duurder door reorganisatie AWBZ?

Zorginstellingen namen vanaf 2013 ingrijpende maatregelen om de (rijks-) bezuinigingen op AWBZ vervoer op te vangen. Deze reorganisaties kunnen ongewenste gevolgen hebben voor gemeenten. Lees in dit blog hoe zorginstellingen met de bezuinigingen op vervoer zijn omgaan en waarom gemeenten er nu bij moeten zijn om binnenkort , als de AWBZ wordt gedecentraliseerd, hoge kosten […]

Read More