Inzicht in financiën doelgroepenvervoer

Financieel model doelgroepenvervoer

 

Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheden en taken voor vervoer van mensen die zelf hun eigen vervoer niet kunnen organiseren. Naast het Wmo vervoer, het leerlingenvervoer en het vervoer van en naar sociale werkvoorzieningen zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor het vervoer van en naar dagbesteding en het vervoer vallend onder de Jeugd- en Participatiewet. In 2016 volgt naar verwachting ook een deel van het zittend ziekenvervoer.

 

Gezien de huidige ontwikkelingen zijn gemeenten aan het nadenken hoe het doelgroepenvervoer op een efficiënte manier kan worden georganiseerd. Gemeenten zoeken ook samenwerking met andere gemeenten om na te denken over dit complexe vraagstuk. De grote vraag die dan door gemeenten worden gesteld: Wat levert mij dit financieel op?

 

De Cissonius Groep heeft een tool ontwikkeld om de financiële effecten van maatregelen of pakketten van maatregelen in toekomstscenario’s door te rekenen. De basis voor het doorrekenen van scenario’s zijn historische data, zoals volumes, tarieven, budgetten en de omvang van de organisatie rondom het vervoer. Vervolgens worden aannames in combinatie met de historische data als toekomstscenario’s geformuleerd. Deze kunnen bijvoorbeeld tijdens een interactieve sessie met betrokken partijen tot stand komen.

 

Figuur 1: fictief voorbeeld van een toekomstig exploitatieoverzicht afkomstig uit het financiële model.

fiancieel model 1

 

Figuur 2: fictief voorbeeld van effecten van pakketten van maatregelen.

fiancieel model 2

Gemeenten/ regio’s kunnen op basis van de doorrekeningen van scenario’s  uitvoering geven aan (pakketten van) maatregelen. Uitvoering van deze maatregelen kunnen en er toe leiden dat toekomstige tekorten op het doelgroepenvervoer worden voorkomen.

 

De Cissonius Groep heeft ervaring met het ontwikkelen en doorrekenen van deze tool. Zo hebben wij voor de regio’s Achterhoek, Holland Rijnland en Arnhem Nijmegen toekomstscenario’s financieel doorgerekend. Heeft u interesse in deze tool? Neem dan even contact met mij op.

 

Maart 2015

Pieter Boode, partner Cissonius Groep

 

De Cissonius Groep is gespecialiseerd in het begeleiden van gemeenten bij de transitie van het doelgroepenvervoer. De Cissonius Groep biedt gemeenten kennis en middelen om te sturen op efficiency van doelgroepenvervoer.