imagesCA4GBZ22

Vervoersadvies

Advisering is een kerntaak van de Cissonius Groep. Wij hebben vele jaren ervaring in advisering van met name de publieke sector. Denk hierbij aan opstellen beleidsvisies, aanbesteding vervoer, kosten-batenanalyses, meerjarenbegrotingen, pilots bundeling doelgroepenvervoer, aanpak decentralisatie AWBZ, actieplan sociale veiligheid, slim reizen, organisatie bijeenkomsten en veel meer.

 

Onderzoek

De Cissonius Groep voert regelmatig toepassingsgericht onderzoek uit op het gebied van mobiliteitsmanagement, openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Voorbeelden hiervan zijn prognosemodellen, distributie OV-chip, experimenten Wmo-OV, handreiking AWBZ-vervoer, monitoring Beter Benutten/goedkoop busvervoer en vervoerplannen. We beschikken over een breed netwerk van gespecialiseerde bureaus waarmee we op specifieke onderdelen samenwerken.

 Onderzoek-578x387

 

 solution

Detachering

De Cissonius Groep beschikt over ruime ervaring in de publieke sector. Op basis van onze ervaring met diverse functies bij overheden (Ministerie, Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, regio’s en gemeenten), vervoerders en adviesbureaus staan wij voor u klaar om invulling te geven aan diverse functies binnen een ambtelijke organisatie of het projectmanagement te vervullen in vervoergerelateerde projecten.