imagesCA4GBZ22

Advies

Het geven van advies is een kerntaak van de Cissonius Groep. Wij hebben vele jaren ervaring met advisering aan organisaties in de publieke sector. Denk hierbij aan opstellen beleidsvisies, begeleiden van aanbestedingen, contractmanagement, contractbeheer, opstellen van meerjarenbegrotingen, opstellen van plannen, vormgeven van pilots, implementatietrajecten, organisatie van symposia, bijeenkomsten en veel meer.

 

Onderzoek

De Cissonius Groep voert regelmatig toepassingsgericht onderzoek uit op het gebied van openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en mobiliteit. Voorbeelden hiervan zijn evaluaties, haalbaarheidsonderzoeken, klanttevredenheidsonderzoeken, kosten-batenanalyses, quickscans, monitoring van beleid en het ontwikkelen van prognosemodellen. We beschikken over een breed netwerk van gespecialiseerde bureaus waarmee we op specifieke onderdelen samenwerken.

 Onderzoek-578x387

 

 solution

Interim functies

De Cissonius Groep beschikt over ruime ervaring in de publieke sector. Op basis van onze ervaring bij overheden waaronder ministeries, provincies, regio’s en gemeenten staan wij voor u klaar om invulling te geven aan diverse functies binnen een ambtelijke organisatie of het projectmanagement te vervullen van programma’s en speciale projecten.