Openbaar vervoer

De Cissonius Groep beschikt over ervaren adviseurs die hun sporen in het openbaar vervoer hebben verdiend in o.a. het opstellen van visies, aanbestedingen, pilots, OV-marketing, tariefbeleid en financiële vraagstukken. De laatste jaren heeft de Cissonius Groep zich toegelegd op de onderkant van OV. Wij begeleiden opdrachtgevers in het beter afstemmen tussen openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en vrijwilligersvervoer.

 

Doelgroepenvervoer

De Cissonius Groep ondersteunt gemeenten en instellingen om adequaat vervoer aan te bieden. Wij bieden inzicht in vervoerstromen en mogelijkheden om te sturen op omvang, kosten en kwaliteit van vervoer. Wij adviseren over verbeteringen van het aanbod van vervoer maar beschikken tevens over de expertise om de vraag naar vervoer te veranderen. De Cissonius Groep combineert kennis over de zorg met kennis van vervoer.

Zorg

De organisatie van de zorg is de afgelopen jaren veranderd. Gemeenten hebben meer verantwoordelijkheden gekregen om de zorg voor haar inwoners te regelen. Een aantal zorgtaken is nu ondergebracht onder de Wmo en de Jeugdwet. De Cissonius Groep ondersteunt gemeenten bij de inkoop van zorg en het beheren van contracten met zorgaanbieders. Te denken aan inkoop en beheer van huishoudelijke hulp, individuele begeleiding en persoonlijke verzorging, dagbesteding, dagbehandeling, (kortdurend) verblijf en beschermd wonen.