Foto OV 1

Openbaar vervoer

De Cissonius Groep beschikt over ervaren adviseurs die hun sporen in het openbaar vervoer hebben verdient in o.a. (intermodale) aanbestedingen, experimenten met toetreders, OV-marketing, differentiatie van tarieven en andere financiële kwesties.
De laatste jaren heeft de Cissonius Groep zich toegelegd op de onderkant van OV. Gemeenten en OV-opdrachtgevers begeleiden wij in het beter afstemmen van openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en vrijwilligersvervoer.

 Foto doelgroepenvervoer 1

Doelgroepenvervoer

De Cissonius Groep ondersteunt gemeenten en instellingen bij de uitdaging de komende jaren om binnen beschikbare budgetten adequate vervoervoorzieningen aan te bieden. Wij bieden inzicht in vervoerstromen en mogelijkheden om te sturen op omvang, kosten en kwaliteit van vervoer. Wij adviseren over verbeteringen in het aanbod en beheer van vervoer maar beschikken tevens over de expertise om de vraag naar vervoer terug te brengen. De Cissonius Groep combineert kennis over de zorg met kennis van vervoer.

2764983600_32eef3dfee_o (2)

Mobiliteitsmanagement

De Cissonius Groep ondersteunt zowel overheden als bedrijven in hun mobiliteitsbeleid. Adviseurs van Cissonius zijn vanaf 1994 bij mobiliteitsmanagement betrokken en volgen de nieuwste ontwikkelingen. Als mobiliteitsmakelaar of coördinator monitoring/evaluatie spelen adviseurs van de Cissonius Groep belangrijke rollen in het Beter Benutten-programma.

Voor bedrijven als Arcus en Maxima Medisch Centrum zijn state of the art vervoerplannen vervaardigd. Adviseurs van de Cissonius Groep werken hierbij zowel voor de overheid als het bedrijfsleven waardoor zij optimaal in staat zijn een brug tussen deze partijen te slaan.