4 redenen om leerlingenvervoer te bundelen

“De busjes waarmee de leerlingen naar het speciaal onderwijs worden vervoerd zitten al grotendeels vol.  Regionale samenwerking of bundeling heeft hier geen meerwaarde”. Dit is een veelgehoord argument nu gemeenten nadenken over samenwerking in- en bundeling van doelgroepenvervoer. Vooral vanuit het leerlingenvervoer is hier weerstand tegen.

In dit blog ga ik in op 4 redenen om toch leerlingenvervoer mee te nemen in een integrale aanpak van het doelgroepenvervoer.

  • Behoefte aan professionele inkoop en beheer

Inkoop en beheer van contractvervoer vereist professionaliteit en kennis van de vervoersmarkt.

Cissonius heeft in meerdere regio’s vervoerstromen in het doelgroepenvervoer geïnventariseerd. Opvallend daarbij is de kwaliteit van de door gemeenten aangeleverde informatie over het leerlingenvervoer. Soms is dit prima in orde, maar vaak nog is men niet in staat om adequate data aan te leveren. De informatie die nodig is om goed te kunnen beheren of in te kopen.

Binnen veel gemeenten is er gering contact over vervoer tussen de afdeling die het Wmo vervoer regelt en de afdeling onderwijs, verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Nu is het ook zo dat leerlingenvervoer qua kenmerken meer op AWBZ vervoer lijkt (vaste ritten volgens vaststaande planning) dan op het kris-kras regiotaxi vervoer. Maar op het gebied van inkoop en beheer kan er uitstekend worden samengewerkt. Helemaal als straks het vervoer van en naar dagbesteding ook onder verantwoording van Wmo afdeling wordt uitgevoerd.

werkvelden doelgroepenvervoer

Voor het professioneel inkopen en beheren van vervoer heb je een minimale schaalgrootte nodig, bijvoorbeeld voor goede beheersoftware of expertise over klachtenafhandeling, communicatie en aanbesteding. Binnen de afdeling onderwijs is het leerlingenvervoer vaak een deeltaak. Hoge mate van specifieke vervoerexpertise kan dan niet worden verwacht. Door samen te werken met meerdere gemeenten en over meerdere soorten vervoer kan de kwaliteit van inkoop en beheer aanmerkelijk verbeteren.

 

  • Maak volgtijdelijk bundelen mogelijk

Bundelen van doelgroepenvervoer is eigenlijk geen goede term. Er zijn mogelijkheden om vaker verschillende doelgroepen in één voertuig te verbus_jeugd_460voeren, maar dit kan slechts voor een deel van de reizigers met beperkte mobiliteitsmogelijkheden. De echte winst zit in strakker inkopen en beheren en bundelen in tijd – of eigenlijk beter afstemmen van reistijden. Door vertrektijden van leerlingenvervoer en AWBZ vervoer op elkaar af te stemmen voorkom je dat de pieken in vervoer samenvallen waardoor personeel en materieel efficiënter in te zetten is. Proeven in de praktijk laten zien dat een kwartier later starten met dagbesteding er voor kan zorgen dat de busjes daarvoor gebruikt kunnen worden voor het vervoer van leerlingen.

 

  • Leerlingen zijn de doelgroepenvervoerklanten van de toekomst

Veel mensen met een mobiliteitsbeperking maken voor het eerst kennis met doelgroepenvervoer als ze van het leerlingenvervoer gebruik gaan maken. In de jaren na hun schooltijd maken velen van hen gebruik van andere regelingen als regiotaxi, SW-vervoer en Valys. Binnen de Wmo (en ook bij SW bedrijven) is de laatste jaren sterk ingezet op het versterken van de eigen kracht. Waar dat mogelijk is mensen trainen, van informatie voorzien en begeleiden om zelfstandig naar een gewenste bestemming te reizen. Inzet op het versterken van de eigen kracht van leerlingen in het leerlingenvervoer heeft niet alleen effect op dit vervoer nu maar ook op hun vervoerbehoefte in de toekomst. Ervaring en kennis uit de ander vervoervormen kan daarbij zeker helpen.

 

  • Ontkokering doelgroepenvervoer noodzakelijk

Leerlingenvervoer, Wmo-vervoer, AWBZ vervoer, zittend ziekenvervoer, SW vervoer, vervoer jeugdzorg.. wij hebben in Nederland wel heel veel regelingen om mensen met een mobiliteitsbeperking te ondersteunen. Om in de toekomst mensen die echt vervoer nodig hebben dit ook te kunnen bieden moeten we het simpeler organiseren. Dit bespaart kosten en is duidelijker voor de reiziger.

 

Kortom in mijn visie moet doelgroepenvervoer anders –meer integraal- worden aangepakt. En dan is het onvermijdelijk dat specialisten doelgroepenvervoer aanbesteden, beheren en verbeteren over de verschillende vormen van vervoer heen.

 

Bas Witte

Adviseur doelgroepenvervoer Cissonius