Beleidsadviseur Mobiliteit

Alle projecten / Mobiliteit

Adviseur voor de gemeente Gouda, afdeling Ruimtelijk Advies en Beleid. Verantwoordelijk voor de inbreng van Gouda in regionale projecten als aanbesteding busconcessie Zuid-Holland Noord, Regionaal Mobiliteitsprogramma en Strategisch Verkeersveiligheidsprogramma. Ook adviseur voor visie en aanbesteding laadinfrastructuur, elektrische deelmobiliteit, ontwikkeling mobiliteitspunten/hubs, Gouweknoop en toekomstbeeld OV 2040.

Opdrachtgever: Gemeente Gouda

Status; lopend, vanaf februari 2020