Vrijwilligersvervoer gemeente Berkelland

Doelgroepenvervoer / Mobiliteit / Openbaar Vervoer

Binnen de gemeente Berkelland zijn een aantal vervoersystemen operationeel die door vrijwilligers worden uitgevoerd. De meeste vervoersystemen zijn initiatieven van welzijnsorganisaties of andere vrijwillige initiatieven.

De gemeente Berkelland heeft een subsidieaanvraag van een vrijwilligersorganisatie ontvangen voor het in standhouden van één van de vervoersystemen. De gemeente vraagt zich af in hoeverre zij initiatieven van vrijwilligersvervoer moeten stimuleren en welke beleid en voorwaarden daaraan ten grondslag moeten liggen. De gemeente wil één lijn trekken en vrijwilligersvervoerinitiatieven duurzaam in stand te houden.

De Cissonius Groep heeft een advies uitgebracht hoe het vrijwilligersvervoer beleid vorm te geven.

Opdrachtgever: gemeente Berkelland

Status: afgerond, maart – augustus 2018