Projectleider integratie OV-doelgroepenvervoer

Doelgroepenvervoer / Openbaar Vervoer
악의 교전 다운로드

Voor de acht Haaglanden gemeenten en MRDH uitvoeren van de projecten ‘Stimuleren zelfstandig reizen’ en Stimuleren van OV-gebruik van de regiotaxi 다운로드.

Voor: MRDH, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer.

Opdrachtgever: gemeente Midden-Delfland

Status: lopend, vanaf mei 2019 tot heden

다운로드