Inventarisatie vrijwilligersvervoer

Doelgroepenvervoer

In opdracht van de provincie Gelderland inventariseert de Cissonius Groep het huidige vrijwilligersvervoer in de zes Gelderse regio’s zodat de site wwww.ikwilvervoer.nl met deze informatie kan worden gevuld.

Opdrachtgever: provincie Gelderland

Status: afgerond, 2016