Basismobiliteit Foodvalley

Doelgroepenvervoer

Voor de regio zorgdragen voor een goede implementatie van de regiecentrale, het opzetten van een structuur voor het beheer en ontwikkelen en doorvoeren van reizigersprofielen.

Opdrachtgever: regio Foodvalley

Status: afgerond