Programmaleider doelgroepenvervoer

Doelgroepenvervoer

De 9 gemeenten in de regio Haaglanden en MRDH hebben gezamenlijk een implementatieplan doelgroepenvervoer vastgesteld. In het implementatieplan worden negen maatregelen beschreven die moeten leiden tot meer zelfredzaamheid van de inwoners en een efficiënter doelgroepenvervoer in de regio Haaglanden. De Cissonius Groep vervult de functie van programmaleider. De programmaleider is verantwoordelijk voor de nadere uitwerking van de negen maatregelen en aansturing van het regionale programmateam.

Opdrachtgever: De gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Status: afgerond, 2016 – 2018