Pilot Optimalisatie regiotaxivervoer

Doelgroepenvervoer

Uitvoeren enquête onder regiotaxi-reizigers, daarna de beschikbare vervoeralternatieven (o.a. bus, vrijwilligersvervoer) selecteren. En ook de daarbij horende hulpmiddelen zoals:

  • Go-Ov
  • Stichting StapIn
  • OV-ambassadeurs
  • Probeerkaartjes
  • Informatie
  • Proefreis

Dit uitvoeren met testgroep.

Samen met de nieuwe Regiecentrale Valleihopper van Transvision en Openbaar Vervoerder Syntus implementatieplan opstellen voor uitrol in de Regio FoodValley.

Opdrachtgever: regio Foodvalley

Status: afgerond, 2016 – 2017