Haalbaarheid bundeling vervoerdiensten

Doelgroepenvervoer

Vijf instellingen werken al samen met een vrijwillige coördinator om allerlei ritten voor dagbesteding, buitenschoolse opvang, groepsuitjes e.d. met vrijwillige chauffeurs en beschikbare bussen (ook individuele auto’s) in te plannen en uit te voeren.

Er is behoefte aan verder professionalisering en uitbreiding. Gemeente wil eveneens een deel van huidige Wmo-vervoer en leerlingenvervoer hierin onderbrengen. De Cissonius Groep onderzoekt mogelijkheden en haalbaarheid.

Opdrachtgever: gemeente Winterwijk

Status: afgerond, 2017