Opgave vernieuwing doelgroepenvervoer

Doelgroepenvervoer

Gemeente Utrecht staat voor de opgave het doelgroepenvervoer te ontwikkelen tot een stabiel, flexibel, betaalbaar, passend en betrouwbaar vervoersysteem. Een systeem dat tegemoet komt aan de vragen van de verschillende typen gebruikers en waarbij oog is voor innovatie en duurzaamheid en milieu.

Binnen een afnemend budget moet in een groeiende vraag naar mobiliteit worden voorzien. Bas Witte van de Cissonius Groep heeft hiervoor een Nota van uitgangspunten vervaardigd en deze getoetst bij gebruikers en verschillende stakeholders.

Opdrachtgever: gemeente Utrecht

Periode: vanaf juli 2018