Combineren flex-vervoer en doelgroepenvervoer

Alle projecten / Doelgroepenvervoer / Openbaar Vervoer

Voor de provincie Noord-Brabant – in samenwerking met regio’s in Oost Brabant- bepalen van het aansturingsmodel dat het meest passend is om doelgroepenvervoer en oproepgestuurd openbaar vervoer gecombineerd aan te besteden en uit te voeren.

  • bepalen of één model of meerdere modellen meest passend zijn;
  • uitwerken van aspecten binnen het Flex-vervoer die meegenomen moeten worden in aanbesteding.

De opdracht wordt uitgevoerd in samenwerking met Rogier Roding van ovbuRo.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant en de 3 KCV regio’s in Oost brabant

Status; start juni 2021, afronding september 2021