Bestedingsplan OV-budget ZOOV

Openbaar Vervoer

In opdracht van de in ZOOV samenwerkende Achterhoekse gemeenten, is een bestedingsplan opgesteld met OV-projecten die in aanmerking komen voor financiering vanuit het restant van het OV-budget van ZOOV.

Een ‘long list’ van OV-projecten is teruggebracht tot een ‘short list’ met meest kansrijke projecten. Deze ‘short list’ is vervolgens verwerkt in een subsidieaanvraag richting de provincie Gelderland.

Opdrachtgever: gemeente Winterswijk, namens de Achterhoekse gemeenten

Status: afgerond, maart – augustus 2018