Dynamische meerjarenbegroting OV concessies

Openbaar Vervoer

Het ontwikkelen van een dynamische meerjarenbegroting voor de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel. Met behulp van deze dynamische meerjarenraming kan, door het instellen van een combinatie van verwachte financiële risico’s, een voorspelling worden gegeven van toekomstige baten en lasten.

Opdrachtgever: provincie Flevoland

Status: afgerond