Grootschalig experiment tarieven OV

Openbaar Vervoer

Advisering omtrent projectplan, diverse notities voor besluitvorming, monitoring, vervoerskundige analyses, kaartuitgifte en afstemming met vervoermaatschappijen. Tevens financiële informatie (omvang pilots € 20 mln.) en communicatie richting reizigers.

Opdrachtgever: provincie Noord-Brabant

Status: afgerond