Beleidsmedewerker verkeer en mobiliteit

Cissonius / Openbaar Vervoer

Als beleidsmedewerker verkeer en mobiliteit verantwoordelijk voor opzet en uitvoering diverse mobiliteitsprojecten in de gemeente. Zoals parkeerplan Oude Dorp, Veilige Fietsroute Jan Steenlaan, Evaluatie verkeercirculatieplan De Leijen, omgevingsvisie De Bilt, diverse vastgoedprojecten en subsidies Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV). Afstemming met diverse belangengroeperingen, verkeersplatform, en burgerparticipatie via werkgroepen en workshops/infomatiebijeenkomsten. Tevens betrokken bij plannen voor integratie doelgroepen- en openbaar vervoer. UItvoering; 2017-2018