Beleidsmedewerker verkeer en mobiliteit

Mobiliteit / Openbaar Vervoer

De Cissonius Groep heeft de functie van beleidsmedewerker verkeer en mobiliteit vervuld voor opzet en uitvoering van diverse mobiliteitsprojecten in de gemeente De Bilt. Zoals parkeerplan Oude Dorp, Veilige Fietsroute Jan Steenlaan, Evaluatie verkeercirculatieplan De Leijen, omgevingsvisie De Bilt, diverse vastgoedprojecten en subsidies Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV). Afstemming met diverse belangengroeperingen, verkeersplatform, en burgerparticipatie via werkgroepen en workshops/infomatiebijeenkomsten. Tevens betrokken bij plannen voor integratie doelgroepen- en openbaar vervoer.

Opdrachtgever: gemeente De Bilt

Status: afgerond, 2017-2018