Financieel onderzoek Breng Flex

Openbaar Vervoer

De provincie Gelderland is opdrachtgever van Breng Flex en heeft voor de jaren 2017 en 2018 financiële middelen beschikbaar gesteld om te experimenteren met dit nieuwe vervoersysteem. Pieter Boode van de Cissonius Groep is gevraagd om meer inzicht te geven in de financiën van Breng Flex en tevens een vergelijking te maken met ander (vraagafhankelijk) openbaar vervoer en een doorkijk te geven naar de toekomst. Pieter heeft in beeld gebracht hoe hoog de kosten waren en in welke mate deze kosten en financiële bijdragen aan Breng Flex in verhouding staan met andere financiële bijdragen voor (vraagafhankelijk) openbaar vervoer.

Opdrachtgever: provincie Gelderland

Periode: augustus – november 2018