Financieel adviseur & prognosemodel

Openbaar Vervoer

Financieel adviseur met als belangrijkste taak het (door)ontwikkelen en beheren van een prognosemodel met als doel de toekomstige baten en lasten beter te voorspellen. Met behulp van het prognosemodel worden o.a. bestuursrapportages en begrotingen opgesteld. Het prognosemodel wordt maandelijks geactualiseerd op basis van verschillende aannames, voortschrijdend inzicht en nieuwe beschikbare informatie.

Opdrachtgever: OV-Bureau Groningen Drenthe

Status: lopend, 2012 – heden