Financiële doorrekening uitwerking OV-visie Gelderland

Openbaar Vervoer

In kaart brengen van de financiële consequenties van de uitwerking van de provinciale OV-visie voor de OV-concessies Arnhem-Nijmegen, Veluwe en Achterhoek-Rivierenland (excl. trein) en de eventuele gevolgen voor de vervoerbedrijven. Dit betreft niet alleen de financiële consequenties, maar ook de gevolgen voor werkgelegenheid.

Opdrachtgever: provincie Gelderland

Status: afgerond