Procesmanager doelgroepenvervoer en AOV

Alle projecten / Doelgroepenvervoer / Openbaar Vervoer

Voor de provincie Utrecht – in samenwerking met de Utrechtse gemeenten- uitvoeren van het programma Vernieuwing doelgroepenvervoer en AOV:

  • Pilots vernieuwing doelgroepenvervoer;
  • Invulling aanvullend openbaar vervoer;
  • Verbeteren toegankelijkheid openbaar vervoer.