Afstemming OV en doelgroepenvervoer U10

Doelgroepenvervoer

Voor de 16 voormalige BRU gemeenten in de provincie Utrecht (samenwerkend onder de naam U10) is een visiedocument geschreven over hoe doelgroepenvervoer en openbaar vervoer op elkaar af te stemmen.

Opdrachtgever: regio Lekstroom namens de U10 gemeenten

Status: afgerond, 2018