Projectleider Vervoer Dagbesteding

Doelgroepenvervoer / Sociaal domein

Aan Cissonius is gevraag het vervoer van en naar dagbesteding in de toekomst optimaal te organiseren en antwoord te geven: ‘moet je zorg inkopen met of zonder vervoer?’.
Resultaat:

  • Duidelijkheid en besluitvorming over opdrachtgeverschap en juiste prikkels voor efficiënt vervoer.
  • Optimaal benutten bundelingsmogelijkheden van vervoersstromen door middel van aanpassen aanvangstijden dagbesteding.

Opdrachtgever: De gemeenten Zoetermeer, Wassenaar, Westland, Midden Delfland, Delft, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en MRDH
Status: afgerond, 2016 -2017