Pilots integratie OV en doelgroepenvervoer

Doelgroepenvervoer

De opdracht betreft het uitvoeren van een vervoeranalyse en inventarisatie van landelijke voorbeeldprojecten. Met een aantal interactieve sessies heeft de Cissonius Groep een selectie van kansrijke pilots voorgelegd aan bestuurders. Deze pilots zijn vervolgens in een implementatieplan uitgewerkt

Opdrachtgever: regio Midden Holland

Status: afgerond, 2016 – 2017