Pilots integratie OV en doelgroepenvervoer

Doelgroepenvervoer

Uitvoeren vervoeranalyse en inventarisatie landelijke voorbeeldprojecten.
Via interactieve sessies komen tot een haalbare selectie van kansrijke pilots.
Voorstel schrijven voor bestuurlijke overleggen en uitwerken in een implementatieplan.

Opdrachtgever: regio Midden Holland
Status: afgerond, 2016 – 2017