Onderzoek doelgroepenvervoer

Doelgroepenvervoer

Voor gemeenten van de voormalige stadsregio onderzoeken wat de mogelijkheden zijn te sturen op doelgroepenvervoer.

  • Uitvoeren van een inventarisatie van de huidige situatie.
  • Vervaardigen van een contourennotitie met oplossingsrichtingen en toekomstige samenwerking.

Opdrachtgever: MRDH

Status: afgerond