Projectleider Gebundeld Vervoersnetwerk

Doelgroepenvervoer

De acht gemeenten in de Gooi en Vechtstreek werken toe naar een gebundeld vervoersnetwerk. Cissonius heeft geadviseerd dit te doen in de vorm van een Persoonvolgend vervoersbudget om Mobility as a Sevice in de regio mogelijk te maken. De reiziger met een mobiliteitsbeperking krijgt een budget waarmee deze zelf kan bepalen met welke vervoervorm en vervoerder hij/zij kan reizen.
Resultaat: meer keuzevrijheid voor de reiziger, impulsen voor een meer inclusief vervoerssysteem en directe invloed op kwaliteit voor de reiziger. OV aanbieders worden geprikkeld om hun aanbod beter geschikt te maken voor de minder mobiele doelgroep.

Opdrachtgever: Regio Gooi en Vechtstreek

Status: afgerond, 2017 – 2018