Projectleider Jeugdwetvervoer

Doelgroepenvervoer

De opdracht omvat het voor de 9 Haaglandengemeenten structuur brengen in toekenning, inkoop en uitvoering van vervoer in kader van de Jeugdwet. Kleine aantallen aanvragers kosten de H9 gemeenten wel veel tijd. Cissonius heeft het jeugdwetvervoer in de Haaglandengemeenten in kaart gebracht, knelpunten geïnventariseerd en samen met de gemeenten een werkwijze uitgewerkt om in de toekomst pragmatisch om te gaan met het jeugdwetvervoer.
Resultaat: duidelijkheid hoe om te gaan met toekenning, inkoop en uitvoering van jeugdwetvervoer en kostenbesparing.

Opdrachtgever: 9 Haaglanden gemeenten
Status: afgerond, 2016 – 2017