Proeftuin vrijwilligersvervoer

Alle projecten / Doelgroepenvervoer / Mobiliteit

De proeftuin heeft als doel meer inzicht te verkrijgen in wat de meest kansrijke vormen van vrijwilligersvervoer zijn. Welke vrijwilligersinitiatieven hebben de beste kosten-baten en welke initiatieven de meeste maatschappelijke waarden. Uitkomsten worden toegepast in een afwegingskader waarmee duidelijk wordt hoe gemeenten keuzes kunnen maken in het stimuleren vrijwilligersvervoer in samenhang met het doelgroepenvervoer /regiotaxi; op welke onderdelen kan vrijwilligersvervoer binnen het regionale vervoersysteem een blijvende toegevoegde waarde bieden.

Opdrachtgever:  PlusOV

Status: afgerond, liep in 2022 en 2023