Kanteling verordening leerlingen- en jeugdvervoer

Doelgroepenvervoer

Advisering van gemeente Houten om te komen tot een nieuwe verordening Leerlingenvervoer en vervoer in het kader van de jeugdwet. Komen tot maatwerkindicatie en versterken eigen kracht reizigers.

Opdrachtgever: gemeente Houten

Status: afgerond