Kanteling verordening leerlingen- en jeugdvervoer

Doelgroepenvervoer

Advisering van gemeente Houten om te komen tot een nieuwe verordening Leerlingenvervoer en vervoer in het kader van de jeugdwet. Komen tot maatwerkindicatie en versterken eigen kracht reizigers.