Behartigen gemeentebelangen in OV-aanbesteding

Openbaar Vervoer

Voor de Regio Midden Holland behartigen wij de belangen van de vijf deelnemende gemeenten in aanbesteding van de OV concessie Zuid Holland Noord.

Wij nemen wij deel aan het Team Operationalisatie die de aanbestedingsstukken vervaardigt en informeren en betrekken bestuurders en beleidsambtenaren.

Opdrachtgever: Regio Midden Holland

Status; lopend, vanaf februari 2020, 3e verlenging