Kansrijk spitsmijden in het OV

Op sommige decentrale spoorlijnen moeten reizigers dagelijks in de ochtendspits staan of blijven zelfs achter op de perrons omdat zij niet meer in de treinen passen. Wat is daaraan te doen? In een afstudeeronderzoek voor de NHTV heeft een stagiair Cissonius, Wessel Verberne een eerste verkenning gemaakt naar lessen uit vijf recent gestarte Spitsmijdenprojecten in […]

Read More

Een alternatief voor de regiecentrale

 De mobiliteits- of regiecentrale is populair, maar het kan ook anders. Start een mobiliteitsbureau. In dit blog licht ik toe wat een mobiliteitsbureau is, waarin het verschilt van een regiecentrale en zet ik de voordelen van de een af tegen de voordelen van de ander.     In mijn vorige blog ‘De regiecentrale, een wondermiddel’ […]

Read More

De regiecentrale, een wondermiddel?

Steeds meer gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben plannen om te starten met een mobiliteits- of regiecentrale vervoer. Een centrale die door zelf ritaanname en ritplanning uit te voeren de regie neemt op vervoer. Het is nog geen uitgemaakte zaak dat dit door een regiecentrale ritten laten aannemen en plannen noodzakelijk is om efficiënter doelgroepenvervoer te verkrijgen. […]

Read More

Inzicht in financiën doelgroepenvervoer

Financieel model doelgroepenvervoer   Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheden en taken voor vervoer van mensen die zelf hun eigen vervoer niet kunnen organiseren. Naast het Wmo vervoer, het leerlingenvervoer en het vervoer van en naar sociale werkvoorzieningen zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor het vervoer van en naar dagbesteding en het vervoer vallend onder de […]

Read More

Elektrisch openbaar vervoer in landelijke gebieden

Openbaar vervoer in landelijke gebieden was lang bekend van de gele streekbussen. Ondertussen heeft het geel in de regio plaats gemaakt voor diverse andere nieuwe kleurstellingen van verschillende vervoerders en regio’s en is ook de positie van de aloude dieselmotor niet meer zeker. Veel opdrachtgevers van het openbaar vervoer zijn namelijk op zoek naar mogelijkheden […]

Read More

Vervoer vergeten bij start uitvoering Jeugdwet

Vrijwel alle gemeenten hebben het vervoer goed geregeld dat gekoppeld is aan de overheveling van AWBZ naar de Wmo. Maar het vervoer van jeugdige GGZ-cliënten afkomstig uit de Zorgverzekeringswet (ZVW) is daarentegen door veel gemeenten over het hoofd gezien. Terwijl de gemeenten vanaf 1 januari ook voor dit vervoer verantwoordelijk zijn.   Wat is er […]

Read More

4 redenen om leerlingenvervoer te bundelen

“De busjes waarmee de leerlingen naar het speciaal onderwijs worden vervoerd zitten al grotendeels vol.  Regionale samenwerking of bundeling heeft hier geen meerwaarde”. Dit is een veelgehoord argument nu gemeenten nadenken over samenwerking in- en bundeling van doelgroepenvervoer. Vooral vanuit het leerlingenvervoer is hier weerstand tegen. In dit blog ga ik in op 4 redenen […]

Read More

Vervoer duurder door reorganisatie AWBZ?

Zorginstellingen namen vanaf 2013 ingrijpende maatregelen om de (rijks-) bezuinigingen op AWBZ vervoer op te vangen. Deze reorganisaties kunnen ongewenste gevolgen hebben voor gemeenten. Lees in dit blog hoe zorginstellingen met de bezuinigingen op vervoer zijn omgaan en waarom gemeenten er nu bij moeten zijn om binnenkort , als de AWBZ wordt gedecentraliseerd, hoge kosten […]

Read More