Adviseur financiën openbaar vervoer

Openbaar Vervoer

De Cissonius Groep heeft een prognosemodel ontwikkeld om de toekomstige baten en lasten van het OV-Bureau beter te voorspellen. Het prognosemodel wordt maandelijks geactualiseerd op basis van verschillende aannames, voortschrijdend inzicht en nieuwe beschikbare informatie. De resultaten afkomstig uit het prognosemodel worden gebruikt voor bestuursrapportages, 4-8 maandrapportages en het opstellen van de begroting.

Opdrachtgever: OV-bureau Groningen Drenthe

Status: afgerond