Adviseur basismobiliteit

Doelgroepenvervoer / Openbaar Vervoer

Voor gemeente Rhenen wordt de functie adviseur basismobiliteit ingevuld. Samen met andere gemeenten binnen regio FoodValley wordt een aanbesteding voor een nieuwe Regiecentrale Doelgroepenvervoer geregeld en een beheersorganisatie opgezet. Tevens wordt een Openbaar Vervoervisie opgesteld en pilots basismobiliteit uitgevoerd. Het vervoer in de gemeente wordt geoptimaliseerd. Uitgevoerd; 2015-2016. In 2017-2018 voortgezet als Adviseur Openbaar Vervoer en doelgroepenvervoer.

Opdrachtgever: gemeente Rhenen

Status: lopend vanaf 2015 tot heden