Beleidsmedewerker doelgroepenvervoer

Doelgroepenvervoer

Voor gemeente Rijswijk wordt de interim functie beleidsmedewerker doelgroepenvervoer ingevuld. Samen met andere gemeenten binnen regio Haaglanden wordt een regionale visie  op doelgroepenvervoer ontwikkeld en vervolgens uitgewerkt in concrete maatregelen.