Financieel perspectief Vervoer op maat 

Doelgroepenvervoer

De bezuinigingen binnen- en decentralisatie van de AWBZ hebben invloed op de toekomstige exploitatierekeningen van het vrijwilligersproject Vervoer op Maat (gemeente Heumen). De financiële consequenties voor Vervoer op maat zijn door Cissonius inzichtelijk gemaakt.