Handreiking AWBZ-vervoer 

Doelgroepenvervoer
다운로드

Samen met Panteia is voor het CROW en het VNG Transitiebureau ‘Begeleiding in de Wmo’ een handreiking gemaakt voor gemeenten hoe om te gaan met de decentralisatie van AWBZ-vervoer 크루세이더 킹즈 2 다운로드.

Opdrachtgever: CROW/VNG

Status: afgerond

이지폼 무료버전 다운로드