Handreiking AWBZ-vervoer 

Doelgroepenvervoer

Samen met Panteia is voor het CROW en het VNG Transitiebureau ‘Begeleiding in de Wmo’ een handreiking gemaakt voor gemeenten hoe om te gaan met de decentralisatie van AWBZ-vervoer.

Opdrachtgever: CROW/VNG

Status: afgerond