Implementatieplan Mobiliteit

Doelgroepenvervoer

Vervaardigen van een besluitvormingsdocument voor:

  • sturen op doelgroepenvervoer
  • komen tot een samenhangend geheel tussen ontsluitend OV en doelgroepenvervoer
  • totstandkoming mobiliteitscentrale.

Opdrachtgever: regio Noordoost Fryslan

Status: afgerond