Inkoopscenario’s vervoer dagbesteding

Doelgroepenvervoer / Zorg

Uitvoeren markconsultatiesessies om te bepalen wat de consequenties zijn op vervoer -en hoe te komen tot een optimale invulling van een nieuwe vorm van inkopen zorg door de gemeente Utrecht.