Inventariseren vervoerstromen vervoer Wmo dagbesteding

Doelgroepenvervoer

Kwantitatieve analyse van het vervoer vanuit de Wmo dagbesteding en Wlz als basis voor besluitvorming bij de 19 gemeenten hoe hiermee om te gaan in de toekomst.

Opdrachtgever: regio Arnhem Nijmegen

Status: afgerond