Onderzoek basismobiliteit Regio Achterhoek

Doelgroepenvervoer

Het betreft een recent afgerond onderzoek met werkconferentie en bestuurlijke advisering omtrent de decentralisatie AWBZ-vervoer, integratie met openbaar vervoer, Regiotaxi  en andere vormen van doelgroepenvervoer. Uniek hierbij is het opstellen van een financieel model doelgroepenvervoer waarmee diverse scenario’s omtrent trends en beleidsaanpassingen zijn doorgerekend.

Opdrachtgever: regio Achterhoek

Status: afgerond